Leveringsvoorwaarden
Van Loon Bedrijfsadvies hanteert de algemene leveringsvoorwaarden van de NOAB. De algemene leveringsvoorwaarden van Van Loon Bedrijfsadvies zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en overige rechtsverhoudingen.

Disclaimer

Wij besteden veel zorg en aandacht aan de inhoud en samenstelling van deze site. Deze site is uitsluitend bedoeld om je te informeren. De informatie is niet bedoeld als advies. Voor advies raden wij je aan contact op te nemen met één van onze gekwalificeerde deskundigen.

Aansprakelijkheid
Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade als gevolg van- of in verband met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie of documenten. Deze website kan hyperlinks bevatten die leiden naar websites van derden, welke niet door Van Loon Bedrijfsadvies gecontroleerd of onderhouden worden. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de inhoud en toepassing van de informatie op deze websites. In geval van schade is onze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waartoe onze aansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval recht op uitkering geeft.